تلفن تماس: 33500137-021

جستجوی لوازم خانگی نوا

 

اسپرسوساز نوا مدل Nova NCM-128EXPS

 ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۷ مهر ساعت ۲۳:۱۷
دارای سیستم کاپوچینو ساز - دارای قابلیت کف شیر - فشار بخار 15 بار - توان مصرفی 1450 وات

اسپرسوساز نوا مدل Nova 149

 ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۷ مهر ساعت ۲۳:۱۱
دارای سیستم کاپوچینو ساز - دارای قابلیت کف شیر - فشار بخار 15 بار - توان مصرفی 1250 وات

اسپرسوساز نوا مدل Nova 140

 ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۷ مهر ساعت ۲۳:۵
دارای سیستم کاپوچینو ساز - دارای قابلیت کف شیر - فشار بخار 15 بار - توان مصرفی 1000 وات

اسپرسوساز نوا مدل Nova 139

 ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۷ مهر ساعت ۲۲:۵۹
دارای سیستم کاپوچینو ساز - دارای قابلیت کف شیر - فشار بخار 15 بار - توان مصرفی 1000 وات

اسپرسوساز نوا مدل Nova 146

 ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۷ مهر ساعت ۲۲:۵۳
دارای سیستم کاپوچینو ساز - دارای قابلیت کف شیر - فشار بخار 15 بار - توان مصرفی 1050 وات