تلفن تماس: 33500137-021

جستجوی اسپرسوساز مباشی

 

اسپرسوساز مباشی مدل Mebashi 2005

 ۱۳۹۹ شنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۳:۱۲
دارای سیستم کاپوچینو ساز - دارای قابلیت کف شیر - فشار بخار 15 بار - توان مصرفی 1100 وات

اسپرسوساز مباشی مدل Mebashi ECM2009

 ۱۳۹۹ شنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۳:۸
دارای سیستم کاپوچینو ساز - دارای قابلیت کف شیر - فشار بخار 20 بار - توان مصرفی 1100 وات

اسپرسوساز مباشی مدل Mebashi ECM2016

 ۱۳۹۹ شنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۳:۳
دارای سیستم کاپوچینو ساز - دارای قابلیت کف شیر - فشار بخار 20 بار - توان مصرفی 1350 وات

اسپرسوساز مباشی مدل Mebashi ECM2015

 ۱۳۹۹ شنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۲:۵۹
دارای سیستم کاپوچینو ساز - دارای قابلیت کف شیر - فشار بخار 20 بار - توان مصرفی 1100 وات

اسپرسوساز مباشی مدل Mebashi ECM2014

 ۱۳۹۹ شنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۲:۵۴
دارای سیستم کاپوچینو ساز - دارای قابلیت کف شیر - فشار بخار 20 بار - توان مصرفی 1140 وات

اسپرسوساز مباشی مدل Mebashi ECM2013

 ۱۳۹۹ شنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۲:۵۰
دارای سیستم کاپوچینو ساز - فشار بخار 15 بار - توان مصرفی 1140 وات

اسپرسوساز مباشی مدل Mebashi 2006

 ۱۳۹۹ شنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۲:۴۷
دارای سیستم کاپوچینو ساز - دارای قابلیت کف شیر - فشار بخار 19 بار - توان مصرفی 1050 وات

اسپرسوساز مباشی مدل Mebashi ME-ECM2010

 ۱۳۹۹ شنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۲:۴۳
دارای سیستم کاپوچینو ساز - دارای قابلیت کف شیر - فشار بخار 20 بار - توان مصرفی 1100 وات