تلفن تماس: 33500137-021

جستجوی آبمیوه گیری

 

آبمیوه گیری تفال مدل TEFAL ZN655

 ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۸:۲۶
دارای مخزن آب میوه گیری - دارای سوئیچ ایمنی - آبمیوه گیری برقی - تک کاره - مخلوط کن ندارد - آسیاب ندارد - دارای مخزن تفاله - دارای سیستم ضد چکه

آبمیوه گیری تفال مدل TEFAL ZE585

 ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۸:۱۸
دارای سوئیچ ایمنی - دارای مخزن آب میوه گیری - آبمیوه گیری برقی - تک کاره - مخلوط کن ندارد - آسیاب ندارد - دارای سیستم ضد چکه

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل PANASONIC SJ01

 ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۸:۴
دارای مخزن آب میوه گیری - دارای سوئیچ ایمنی - آبمیوه گیری برقی - تک کاره - مخلوط کن ندارد - آسیاب ندارد - دارای مخزن تفاله - دارای سیستم ضد چکه

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل PANASONIC MJ-DJ01

 ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۸:۰
دارای مخزن آب میوه گیری - دارای سوئیچ ایمنی - آبمیوه گیری برقی - تک کاره - مخلوط کن ندارد - آسیاب ندارد - درای مخزن تفاله - دارای سیستم ضد چکه

آبمیوه گیری پارس خزر مدل تایگر PARS KHAZAR Tiger

 ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۷:۵۰
دارای مخزن آب میوه گیری - دارای سوئیچ ایمنی - آبمیوه گیری برقی - تک کاره - مخلوط کن ندارد - آسیاب ندارد - دارای مخزن تفاله - سیستم ضد چکه ندارد

آبمیوه گیری پارس خزر مدل آووکادو PARS KHAZAR Avocado

 ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۷:۴۶
دارای مخزن آب میوه گیری - آبمیوه گیری برقی - تک کاره - مخلوط کن ندارد - آسیاب ندارد - دارای مخزن تفاله - سیستم ضد چکه ندارد

آبمیوه گیری پارس خزر مدل PARS KHAZAR JC-700P

 ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۷:۴۱
دارای مخزن آب میوه گیری - دارای سوئیچ ایمنی - آبمیوه گیری برقی - تک کاره - مخلوط کن ندارد - آسیاب ندارد - مخزن تفاله ندارد - سیستم ضد چکه ندارد

آبمیوه گیری براون مدل BRAUN SG3000

 ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۷:۲۴
دارای مخزن آب میوه گیری - سوئیچ ایمنی ندارد - آبمیوه گیری برقی - تک کاره - مخلوط کن ندارد - آسیاب ندارد - دارای مخزن تفاله - سیستم ضد چکه ندارد

آبمیوه گیری براون مدل BRAUN J700

 ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۶:۵۴
دارای سوئیچ ایمنی - مخزن آب میوه گیری ندارد - آبمیوه گیری برقی - تک کاره - مخلوط کن ندارد - آسیاب ندارد - دارای مخزن تفاله - نمایشگر ندارد - دارای سیستم ضد چکه

آبمیوه گیری براون مدل BRAUN J500

 ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۶:۴۲
دارای مخزن آب میوه گیری - دارای سوئیچ ایمنی - نوع آبمیوه گیری برقی - تک کاره - مخلوط کن ندارد - آسیاب ندارد - دارای مخزن تفاله - دارای سیستم ضد چکه

آبمیوه گیری براون مدل BRAUN J300

 ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۶:۳۳
دارای مخزن آب میوه گیری - سوئیچ ایمنی ندارد - نوع آبمیوه گیری برقی - تک کاره - مخلوط کن ندارد - آسیاب ندارد - دارای مخزن تفاله - سیستم ضد چکه ندارد